İki devlet, bir millet, tek zafer Karabağ Azerbaycandır!

Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Azerbaycan’daki gönüllüleri Uluslar arası Çokkültürlük Ağ Başkanı Dr. Hayala Mammadova ve Araştırmacı Kulamhuseyn Mammadov, “İki devlet, bir millet, tek zafer Karabağ Azerbaycandır!” isimli makalede görkemli Azerbaycan ordusu 2020 yılında karşı saldırılarla topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmaya başladığını ve Karabağ'ın işgalden tamamen kurtarılacağı gün çok yakın görün olduğunu söylediler. Azerbaycan da bu kutsal görevde Türk devletinin ve halkının desteğini her zaman hissediyor.

İki devlet, bir millet, tek zafer Karabağ Azerbaycandır!
29 Kasım 2020 - 00:19

Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Azerbaycan’daki gönüllüleri Uluslar arası Çokkültürlük Ağ Başkanı Dr. Hayala Mammadova ve Araştırmacı Kulamhuseyn Mammadov, “İki devlet, bir millet, tek zafer Karabağ Azerbaycandır!” isimli makalede görkemli Azerbaycan ordusu 2020 yılında karşı saldırılarla topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmaya başladığını ve Karabağ'ın işgalden tamamen kurtarılacağı gün çok yakın görün olduğunu söylediler. Azerbaycan da bu kutsal görevde Türk devletinin ve halkının desteğini her zaman hissediyor.

Makalede, “Pek çok insanın inancının aksine, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ sorunu son 30 yılın sorunu değil. Ermenilerin Azerbaycan'a yönelik bu saldırgan iddialarının geçmişi aslında çok eskilere dayanmaktadır. Her şeyden önce, Ermenilerin tarihi Azerbaycan topraklarına yeniden yerleştirilmesinin yaklaşık 200 yıl sürdüğünü belirtmek gerekir. Ancak bundan sonra Rus hükümeti tarafından Müslüman-Türk nüfusu arasında destek kazanmak için yeniden yerleştirilen Ermeniler bu topraklarda toplu halde yaşamaya başladılar. Ermenilerin Azerbaycan'ın stratejik açıdan en önemli ve verimli topraklarına yerleşmelerinin nedenlerinden biri, Anadolu Türkleri ile Kafkas Türkleri arasında Hıristiyan ve Türk olmayan bir bariyer kurma arzusuydu. Bütün bunlara rağmen Ermeniler, bugünkü Ermenistan Cumhuriyeti'nin bulunduğu Batı Azerbaycan'da ve Dağlık Karabağ'ın pek çok yerinde sadece Sovyet döneminde demografik avantaj elde edebilmişlerdir. Bunun temel nedeni, yirminci yüzyılın başından itibaren silahların yanı sıra Ruslardan mali ve silah desteği alan Ermenilerin bu bölgelerde yaşayan Azerbaycan Türklerine karşı etnik soykırım politikası izliyor olmalarıdır. Sistematik Rus-Ermeni baskısına maruz kalan Azerbaycan Türkleri, anavatanlarını terk etmek zorunda kaldılar. Ermenilerin bu zulmünü belgelemek için Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 15 Temmuz 1918'de Olağanüstü Soruşturma Komisyonu kurdu ve 1 Kasım 1919'da 36 cilt ve 3.500 sayfalık bir rapor yayınladı. Raporda Ermenilerin saldırısına uğrayan Azerbaycan köyleri, nüfusları, öldürülen insan sayısı, hayatta kalanların bulunduğu alanlar listeleniyor. Burada yaşayan Azerbaycan Türklerine karşı Karabağ'a yerleştirilen Ermenilerin ilk katliamları, yeniden yerleştirilmelerinden sadece 80 yıl sonra gerçekleşti. 1905-1907 yıllarını kapsayan ve Müslüman-Ermeni Savaşı olarak adlandırılan bu olaylarda, Azerbaycan Türkleri Ermeniler tarafından saldırıya uğrayarak katledilmiş, ancak daha sonra Ermenilerle savaşmak için yeniden toplanıp kendi savunma gruplarını oluşturmayı başarmıştır. Ermenilerin Azerbaycan Türklerine saldırı cesareti bulmalarının nedeni Çarlık Rusya’sı tarafından korunmalarıdır. İki yıllık çatışma 1907'de sona erdi. Bu çatışmalar sırasında Karabağ'da doğan, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'de önemli eserlere imza atan ve Türk düşüncesinin atalarından sayılan Ahmed Bey Ağaoğlu, "Difai" (Savunma) teşkilatını kurdu.  Birinci Dünya Savaşı çıktığında, Rus İmparatorluğu Ermenileri Osmanlı devletine karşı kullanmaya karar verdi. Bu amaçla silahlı Ermeni grupları oluşturdular, onlara para ve silah sağladılar. Savaşın sonuna doğru, Rus İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından Ermeniler daha da ahlaksız hale geldi. Bakü'de zorla iktidarı ele geçiren Bolşevikler, 1918 Mart'ında Ermeni Taşnaklar ile ittifaka girerek yerel Müslümanlara soykırım yaptılar. Sonuç olarak on binlerce Azerbaycanlı hayatını kaybetti. Rusya tarafından organize edilen çetelerin liderleri Karabağ, Batı Azerbaycan ve Güney Azerbaycan'da sivil Azerbaycan Türklerine karşı sistematik bir soykırım politikası izlediler. Bunun sonucunda on binlerce Azerbaycan Türkü hayatını kaybetti ve yüz binler atalarının vatanlarını terk etmek zorunda kaldı.
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918'de kurulduğunda, eyalet topraklarının önemli bir kısmı Bolşevik ve Taşnak çeteleri tarafından işgal edildi. Osmanlılar tarafından yardım için gönderilen Kafkas İslam Ordusu, yerel ordu ile güçlerini birleştirdi ve Karabağ ve Bakü dâhil tüm Azerbaycan topraklarını temizledi. Yenilmiş Karabağ'da yaşayan Ermeniler Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti hükümetini kabul ettiler.  Ermenilerin ayrılıkçı politikası bir süre engellenmesine rağmen fırsat bulur bulmaz eski politikalarına döndüler. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'ne zaman zaman direnen Ermeniler, cumhuriyetin Bolşevik Rusya tarafından işgaline de yardımcı oldular.  Bir zamanlar çeşitli bölgelerden Ruslar tarafından Karabağ'a sürülen Ermenilerin mirasçıları, 1920 yılının Mart ayında merkezi hükümete karşı ayaklandılar. İşin gerçeği, Bolşevik Rusya'nın Halk Cephesi'nin başkenti Bakü'yü rahatlıkla ele geçirmesi için Ermenilerin isyan etmesiydi. Çünkü bu durumda yeni kurulan Halk Cephesi ordusu ikiye bölünecek ve Bolşeviklerin Bakü'yü ele geçirmesi kolay olacaktır. Karabağ'daki Ermeni ayaklanması bastırılsa da Bolşevik ordusu durdurulamadı. Nisan 1920'de Halk Cephesi Rusya tarafından işgal edildi. Azerbaycan ve Ermenistan'ın Sovyetleşmesinden sonra bile Ermeniler Karabağ'ı Azerbaycan'dan ayırmaya çalışmaktan vazgeçmediler. Komünist Partinin Kafkasya Bürosu bu sorunu çözmekle görevlendirildi. Bu büro, Kafkasya'daki devrim olaylarını organize etmek ve yönetmek için Nisan 1920'de kuruldu. Bu büronun kararıyla Azerbaycan'ın tarihi toprağı olan Karabağ'ın dağlık kesimine özerklik verildi. 7 Temmuz 1923'te Azerbaycan SSC Sovyetleri Merkez Yürütme Komitesi kararıyla Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bünyesinde Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi kuruldu. Özerk bölgenin merkezi sayı olarak Azerbaycan Türklerinin hâkimiyetinde olan Şuşa olarak tanımlansa da, idari merkez daha sonra Hankendi'ye taşınmıştır. 7 Temmuz 1923'te işgalci komünistlerin emriyle kurulan bu özerk bölge, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla 26 Kasım 1991'de kaldırıldı.
Sovyet döneminde, herhangi bir protesto kararlı bir şekilde bastırıldı. Bu nedenle Ermeniler Karabağ'a yönelik iddialarını dile getiremediler. Ancak Stalin'in ölümünden sonra Ermenilerin Karabağ ile ilgili iddiaları bir nebze de olsa duyulmaya başlandı. 1963'te yaklaşık 2.500 Karabağ Ermeni’si, Ermenistan kontrolü altındaki Karabağ'ın Rusya'ya veya Rusya'ya nakledilmesi için başvuruda bulundu. Ayrıca 1960'larda Karabağ'ı Ermenistan ile birleştirmek için Erivan'da mitingler düzenlendi. O yıllarda, Sovyet hükümeti, Türk karşıtı politikasının bir parçası olarak, Erivan'da sözde bir soykırım anıtının açılmasına ve 50. yıldönümünün kutlanmasına izin verdi. Bundan cesaret alan Ermeniler, Karabağ için taleplerini daha yüksek sesle ifade etmeye başladılar. Sovyetler Birliği'nin yeni Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov 1985'te iktidara geldiğinde, Sovyet sisteminde bir reform politikası izlemeye başladı. Bu politika iki ana bileşenden oluşuyordu: perestroyka ve glasnost. Perestroyka ekonomik reformla daha çok ilgilenmesine rağmen, glasnost veya "erkeklik", Sovyet vatandaşlarına Sovyet sisteminin kendisi ve liderleri hakkında şikâyette bulunma konusunda sınırlı özgürlük verdi. 1987 sonbaharında, birçok muhalif durumun değiştiğini hissetti. Ekim ayının başında Erivan'da ekolojiye adanmış bir mitingde ilk kez Dağlık Karabağ'ın Ermenistan SSR'ye devri talebi açıkça dile getirilmeye başlandı. Özerk bölgenin statüsünü değiştirmek için Dağlık Karabağ ve Ermenistan'da yaklaşık 75.000 imza toplandı. Yazar Zori Balayan başkanlığındaki heyet, 1 Aralık 1987'de Politbüro üyeliğine aday olan Petr Demichev'e Dağlık Karabağ'ın tarihi ve mevcut durumuna ilişkin imza kâğıtları ve 84 belge sundu.] 20 Şubat 2006'da eyaletin Ermenistan'a ilhakı lehinde oy kullandı. Azerbaycan milletvekilleri oylamaya katılmadı. 23 Mart 1988'de Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti, Ermenistan ve Dağlık Karabağ'ın birleşmesi için Ermeni taleplerini reddetti. Ancak Sovyetler Birliği'nin eski gücünü kaybettiğini hisseden Ermeniler
buna pek aldırış etmediler. Aralık 1989'da Ermeni devleti Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a ilhak edilmesini resmen destekledi. Yükselen gerilimler 1992'de aktif bir savaşa dönüştü. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen silah ve mali yardımlarla desteklenen Ermenistan, Azerbaycan'ın hukuken ayrılmaz toprakları Karabağ'ı işgal etmeye başladı. Bu işgal politikasının uygulanması sırasında Ermeni çeteleri sivil nüfusu esirgemedi. Malibeyli-Kuşçu, Garadağlı, Hocalı ve diğerlerinde. Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan Türk sivil nüfusuna karşı soykırım yaptı. Rusya tarafından korunan ve gerekli teçhizatla donatılmış Ermeniler, silahsız Azerbaycan devletinin topraklarını işgal etti. Savaş sırasında işgal altındaki toprakların sınırı da başta iddia edilen Karabağ'ın dağlık kesiminin sınırlarını aştı. Sonuç olarak binlerce Azerbaycanlı Ermeniler tarafından öldürüldü ve yaklaşık 1 milyon Azeri Türkü dogmatik atalarının topraklarından kovuldu. 1992'de savaşın patlak vermesinden önce, Ermenistan'daki son Azerbaycan Türkleri ülkeden ihraç edildi. İlk sürgün dalgası 1948-1953'te gerçekleşti. Savaş, Mayıs 1994'te imzalanan ateşkesle geçici olarak sona erdi. Bununla birlikte, ön cephede her zaman küçük çatışmalar oldu. Bunların en büyüğü Nisan 2016'da, Azerbaycan ordusunun Ermenileri mağlup ettiği ve birçok noktayı kurtardığı zaman gerçekleşti.
Sonuç olarak Dağlık Karabağ ile birlikte Azerbaycan'ın 7 bölgesi Ermenistan tarafından işgal edildi. Uluslararası kuruluşlar, işgal altındaki toprakların koşulsuz tahliyesine ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamak için hiçbir şey yapmadı. Sadece görkemli Azerbaycan ordusu 2020 yılında karşı saldırılarla topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmaya başlamış ve çok kısa sürede geniş bir alanı işgalden kurtarabilmiştir. Tüm Azerbaycan halkı, kalan toprakların yakında Ermeni işgalinden kurtarılacağından ve anavatanlarıyla yeniden birleşeceğinden emin. Karşı taarruzun başlamasının üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen Karabağ'ın işgalden tamamen kurtarılacağı gün çok yakın görünüyor. Azerbaycan da bu kutsal görevde Türk devletinin ve halkının desteğini her zaman hissediyor.” Denildi.


Bu haber 5773 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum